Ergen Terapisi

Ergen Terapisi

Çocuklarla anne babalar arasında yaşanan sorunlar ergenlik çapında çok daha belirgin hale gelir. Ergen terapisi uygulamamız ile anne babaların ergenlik çağındaki çocukları ile yaşadıkları ve ilişkilerini olumsuz etkileyen sorunlar ele alınır.

Ergen Terapisi Nedir?

Çocukluk çağında ve ergenlik döneminde öğretilenler kişinin hayatı boyunca iletişimde nasıl bir yol izleyeceğinin de belirleyicisidir. Sorun yaşadığı düşünülen çocuklara ve ergenlere bu dönemlerde yardım etmek ve yardım almalarını sağlamak aslında onlara yapılacak en doğru yatırımdır. Sağlıklı bireylerden oluşması beklenen topluma katkısının yanı sıra ruh sağlığı düzgün olan gençlerin kendilerine ve çevrelerine katacakları çok şey vardır. Ergen terapisi nedir? Sorusuna cevap olan ergen terapisi, uygulamalarımız ile ebeveynler ve ergenlik yaşındaki çocuklarının nasıl bir iletişim içinde olacağının ana hatları öğretilir. Sorun yaşayan ya da yaşamayan her anne babanın bilmesi gereken püf noktaları öğretilir. Ergen terapilerinde ergen bireyin sorunları ve çevresiyle iletişim ele alınırken, diğer yandan anne babalar da çocuklarıyla iletişimde bilmedikleri ya da dikkat etmedikleri pek çok konuda eğitilir. Ergen terapilerinde bir bakıma ebeveynler çocuklarını nasıl yetiştirmeleri gerektiği, gelişimlerine nasıl katkı sağlamalarının uygun olacağı ve ne gibi katkılar sağlayabilecekleri, çocuklarının sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu gibi pek çok konuda bilgi sahibi olurlar.

Ergen Terapilerinin Amacı Nedir?

Ergen terapilerinin amacı genel itibariyle düşünüldüğünde sağlıklı bir toplumun oluşmasının sağlıklı gençlerin yetişmesinden geçtiği, gençlerin ruhsal durumlarına da fiziksel sağlıkları kadar özen gösterilmesi gerektiği bilincini içerir. Bireysel olarak ergen terapisinin amacı ise bireyin kişisel gelişimine katkı sağlanması, anne babasıyla çoğu zaman kuşak farkından kaynaklı olan çatışmaların ortadan kaldırılması, terapiye katılan gencin sorunlarının ele alınması, ailesinin değişiminin sağlanması, sorunların nasıl ve ne şekilde çözüme ulaşabileceği konusunda iki tarafa da gerekli bilgi ve eğitimlerin verilmesidir. Ergen terapileri sırasında ayrıca anne babalara da, ergenlik yaşındaki gençlere de duygusal destek sağlanır. Birbirlerine açamadıkları duygularının açığa çıkması için çalışmalar yapılır. Bu yöntem ikili ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlar.

Ergen Terapileri Kimler için Uygundur?

Ergen terapileri, ergenlik çağında olan her genç ve anne babası için uygundur. Ancak gençler bu terapilere zorla getirilmemeli, terapinin amacının aslında kişisel gelişimi için katkı sağlamak olduğu anlatılmalı ve kendi isteğiyle terapiye katılması sağlanmalıdır. Ergen terapisi alması istenen gençler için izlenecek en doğru yol budur. Bu yol izlendiği takdirde terapilerin başarı oranı yüksek olur ve daha faydalı olur.

İlk randevunu oluştur!

Hemen ilk randevunu oluşturmak için bize yazın.